Χαιρετισμός Προέδρου

Φίλες και φίλοι,

Με αφορμή την πρόσφατη ανάδειξη μου στο αξίωμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας  και με δεδομένη την καθημερινή ενασχόληση μου με τα επιμελητηριακά κοινά, εδώ και 18 χρόνια, αισθάνομαι υποχρεωμένος να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας καταστήσω σαφές ότι ο Φορέας που εκπροσωπώ θα διαδραματίσει με συνέπεια και με ουσία το ρόλο που καλείται να έχει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.  Η καθολική εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου αποτέλεσε ύψιστη Τιμή για το πρόσωπο μου, παράλληλα δε αποτελεί εφαλτήριο για μια νέα πορεία με όχημα την ενότητα.

Είναι σε όλους σας γνωστό ότι το χρονικό διάστημα που διανύουμε η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη στον 6ο χρόνο ύφεσης. Βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα κομβικό σημείο για τη χώρα, καθώς εγχώριες προκλήσεις και διεθνείς εξελίξεις διαμορφώνουν σκηνικό συνεχούς έντασης και αβεβαιότητας. Αυτό το περιβάλλον συμβάλλει στην ήδη προβληματική κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωζώνη. H ολόπλευρη οικονομική και κοινωνική κρίση της Ευρώπης είναι πραγματικό γεγονός και δεν έχει ξεπεραστεί. Η ανάπτυξη παραμένει ζητούμενο.

Η πορεία προς την ανάκαμψη της χώρας μας, κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη είναι ενώ η επούλωση των οικονομικών και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης προϋποθέτει την αύξηση του εθνικού πλούτου. Υπάρχει ανάγκη ριζικής αλλαγής πολιτικής με παρέμβαση σε όλα τα αίτια που έφεραν τη χώρα στη σημερινή της θέση και παραμένουν ακόμη ανέγγιχτα. Προϋπόθεση βασική, είναι ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης και μια ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα παράγει, θα προσελκύει επενδύσεις, θα δημιουργεί νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, μέσα πάντοτε από στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στην κατεύθυνση αυτή, θα είναι παρόν. Θα είναι παρόν για να συμβάλει στον εθνικό στόχο της ανάπτυξης, υπηρετώντας με συνέπεια τον γνωμοδοτικό του ρόλο και το ρόλο του συμβούλου της κυβέρνησης, καταθέτοντας εποικοδομητικές προτάσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρείν, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση των επιχειρήσεων και του παραγωγικού κλάδου της οικονομίας μας.

Το Επιμελητήριο  Εύβοιας θα εξυπηρετεί  τις επιχειρήσεις - μέλη του, με ακόμη περισσότερες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με νέους θεσμούς και εργαλεία επιχειρηματικότητας, με συνεχή προγράμματα επιμόρφωσης, με πολλαπλές πρωτοβουλίες ενημέρωσης.

Μεγάλος στόχος του θα είναι η ενίσχυση και η ουσιαστική συμβολή στην αναπτυξιακή πολιτική με την προώθηση συνεργιών, με την συμμετοχή σε στρατηγικές αναπτυξιακές συμπράξεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με  στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών, με εξειδικευμένες πρωτοβουλίες τουριστικής προβολής της Εύβοιας κλπ.

Ο μεγαλύτερος ωστόσο στόχος του Επιμελητηρίου Εύβοιας θα είναι η διαμόρφωση και η εγκαθίδρυση μιας νέας επιμελητηριακής κουλτούρας στο Νομό μας, όπου ο Φορέας μας θα αποτελεί τον πυρήνα και την αιχμή της τοπικής επιχειρηματικότητας, το στήριγμα και τον εκφραστή κάθε επιχειρηματία. Θα αποτελεί το πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και τον επιχειρηματία, αρθρώνοντας πάντοτε ισχυρό λόγο, διεκδικώντας πάντοτε δυναμικά ρεαλιστικές λύσεις.

Φίλες και φίλοι,

Με αίσθημα ευθύνης θα αγωνιστούμε για την ευόδωση των στόχων του Επιμελητηρίου Εύβοιας και για την ανάπτυξη της νέας επιμελητηριακής κουλτούρας στο Νομό. Θα διαμορφώσουμε το Επιμελητήριο του καθενός επιχειρηματία, το Επιμελητήριο της εργώδους προσπάθειας, του πλουραλισμού, της προόδου, της ενότητας και της συνεργασίας.

Σε αυτή μας την προσπάθεια, σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας τείνω το χέρι συνεργασίας προς όλους, διότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων, την ευόδωση των κοινών μας ιδεών, μόνο συλλογικά μπορούμε να μετατρέψουμε την ελπίδα για μια καλύτερη επιχειρηματικότητα σε πραγματικότητα.

Χαλκίδα 20 Αυγούστου 2015

 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Λιονάκης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Εύβοιας