ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επικαιρότητα: 

Από την 1η Απριλίου χάνεται το επίδομα γάμου (10%) για όσους αμείβονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (στον ιδιωτικό τομέα) καθώς λήγει στις 31 Μαρτίου η διάρκεια της τρίμηνης μετενέργειας ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καθώς και όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων που εντάχθηκαν σε εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις (επιδόματα άδειες κ.λπ.) τις οποίες είχαν συνομολογήσει στο παρελθόν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΣΕΒ ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) με τη ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Το επίδομα που είχαν δικαίωμα να το καταργήσουν ήδη από τις 12 Νοεμβρίου του 2012 (με βάση τον Ν. 4093/12) επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν μέλη του ΣΕΒ της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ μπορεί να κοπεί αν δεν προβλέπεται σε τυχόν ατομική συμφωνία που είναι σε ισχύ.
Ο κατώτατος μισθός
Εν τω μεταξύ με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις και την ισχύουσα νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2013 προβλέπεται ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται μέσω πράξης υπουργικού συμβουλίου αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που όμως δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
Το σχέδιο για το νέο μηχανισμό ορισμού των κατώτατων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα είναι έτοιμο και προβλέπει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαμορφώνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων.
Για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού πλέον θα λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραμέτρων όπως η κατάσταση της οικονομίας η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα το επίπεδο της ανεργίας σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το σχέδιο συντονιστικό ρόλο θα έχει πενταμελές συμβούλιο που θα προτείνεται από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας το οποίο θα εγκρίνεται από τη Βουλή ή ένα πρόσωπο κύρους που θα προτείνεται από το υπουργείο με την έγκριση της Βουλής.
Αυτό θα αντικαταστήσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις εργοδοτών και ΓΣΕΕ για τη σύναψη εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Οι διαβουλεύσεις
Στο διάλογο που θα γίνεται υπό την εποπτεία του αρμόδιου οργάνου θα συμμετέχουν συμβουλευτικά η ΓΣΕΕ ο ΣΕΒ η ΓΣΕΒΕΕ η ΕΣΕΕ και ο ΣΕΤΕ ο οποίος χαρακτηρίσθηκε επισήμως εργοδοτική οργάνωση που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων ενώ θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις κι άλλοι φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος το ΙΟΒΕ ο ΟΑΕΔ και ενδεχομένως άλλοι.
Σε ότι αφορά τα μισθολογικά κλιμάκια θα διατηρηθούν τα τρία για υπαλλήλους όπως σήμερα και πέντε για εργατοτεχνίτες αντί των έξι σήμερα ενώ ειδικά κλιμάκια θα υπάρχουν για νέους έως 24 ετών. Για τους μεν υπαλλήλους θα υπάρχουν δύο κλιμάκια για όσους είναι κάτω από 18 ετών και όσους είναι έως 21 ετών με προϋπηρεσία 3 ετών και για τους εργατοτεχνίτες θα υπάρχουν τρία κλιμάκια: για όσους είναι έως 18 ετών για όσους είναι έως 21 ετών με 3 έτη προϋπηρεσία και όσους είναι έως 24 ετών με έξι έτη προϋπηρεσίας.
Τα επικουρικά
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και της μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης - ΝΠΙΔ.
Σύμφωνα με την τελική απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση (Αριθμ. πρωτ.: Φ21250/4231/165/27.3.2013) στο ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί:
* Aπό 1.7.2012:
1) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)
2) από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ):
α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και
β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ)
3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ ΤΕΑΠ-ΟΤΕ ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και
4) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ [DEHr.AT]  του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
* Από 1.1.2013:
1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ» και
2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ
* Από 1.2.2013:
1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) του ΤΕΑΙΤ και
2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) του ΤΕΑΙΤ
* Από 1.3.2013:
Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.

ΠΗΓΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ29/03/2013