Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)». PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας 27 Σεπ 18
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)». PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)». 27 Σεπ 18
Ανακοίνωση Πρόσκλησης – προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης». PDF icon Ανακοίνωση Πρόσκλησης – προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης». 27 Σεπ 18
Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων». PDF icon Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο 27 Σεπ 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY) PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY) 27 Σεπ 18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ PDF icon ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑ 12 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠΜ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/2018 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/2018 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΜΠΕΡΕΔΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΜΠΕΡΕΔΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 86 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 86 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88/2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88/2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Χ 6 Σεπ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6 Σεπ 18
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 195.701,98 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 PDF icon Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων 31 Αυγ 18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 66 ΕΣ 2018 PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 66 ΕΣ 2018 10 Αυγ 18

Σελίδες