Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ SESAR PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ SESAR 7 Ιουν 19
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 4ΕΑ 2019 ΚΑΙ 5ΕΑ 2019 PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 4ΕΑ 2019 ΚΑΙ 5ΕΑ 2019 7 Ιουν 19
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε 2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ PDF icon ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε 2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 7 Ιουν 19
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν PDF icon ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν 7 Ιουν 19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣΤΟΝ ECHA PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣΤΟΝ ECHA 7 Ιουν 19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA) PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA) 7 Ιουν 19
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 12/19 PDF icon Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 12/19 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης» PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης» 7 Ιουν 19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 27/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος» PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 27/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού 7 Ιουν 19
Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.5/19 PDF icon Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.5/19 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72 2019 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72 2019 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 7 Ιουν 19
«Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη, στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης PDF icon «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 29 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός 15.000,00€ για την υλοποίηση του αντικειμένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 29 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός 15.000,00€ 7 Ιουν 19
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INTERREG IpA Shield II PDF icon ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INTERR 7 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ 6 Ιουν 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 6 Ιουν 19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜ ΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.12_19 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜ ΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.12_19 6 Ιουν 19

Σελίδες