Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)» PDF icon : «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)» 28 Νοε 18
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων(Innovation and Networks Executive Agency)» PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων(Innovation and Networks Executive Agency)» 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΙΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΙΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑ 28 Νοε 18
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ PDF icon ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 144/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 144/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 147/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα Εγχύσεων» PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 147/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα Εγχύσεων» 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 146/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικο PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 146/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικο 28 Νοε 18
∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού) PDF icon ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού) 28 Νοε 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ECSEL PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ECSEL 26 Νοε 18
Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 22/18/ΓΕΝ) PDF icon Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 22/18/ΓΕΝ) 23 Νοε 18
Διακήρυξη για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων – εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρατικών αερολιμένων. PDF icon Διακήρυξη για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων – εξοπλισμός φωτοσήμανσης κρατικών αερολιμένων. 23 Νοε 18
Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων Microsoft Office document icon Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων 22 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΙΩΔΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΙΩΔΙΟΥ 20 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4775/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4775/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 20 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ4774 2018 PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ4774 2018 20 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 2018 ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 2018 ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ 19 Νοε 18
Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων» PDF icon Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο 19 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 5 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 5 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 19 Νοε 18

Σελίδες