Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσηςαύξουσα ταξινόμηση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.46_18.pdf 2 PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.46_18.pdf 2 10 Δεκ 18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32169 14519.pdf PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32169 14519.pdf 10 Δεκ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 75 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ .pdf 150 KB PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 75 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ .pdf 150 KB 10 Δεκ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55 2018 ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.pdf PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55 2018 ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.pdf 10 Δεκ 18
Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ 53 18 Ανοικτού Δγσμού .pdf 320 KB PDF icon Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ 53 18 Ανοικτού Δγσμού .pdf 320 KB 10 Δεκ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149 2018 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΔΙΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149 2018 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΔΙΕΥΣΕΩΣ 10 Δεκ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32467 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32467 10 Δεκ 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 3 Δεκ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 30 Νοε 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 30 Νοε 18
ΠΜΔ Πετρέλαιο κίνησης 6ΙΥΡ4690ΒΞ-Ι1Γ PDF icon ΠΜΔ Πετρέλαιο κίνησης 6ΙΥΡ4690ΒΞ-Ι1Γ 29 Νοε 18
: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)» PDF icon : «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)» 28 Νοε 18
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων(Innovation and Networks Executive Agency)» PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων(Innovation and Networks Executive Agency)» 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ 28 Νοε 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΙΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΙΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑ 28 Νοε 18
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ PDF icon ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 144/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 144/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 147/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα Εγχύσεων» PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 147/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα Εγχύσεων» 28 Νοε 18
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 146/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικο PDF icon ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 146/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικο 28 Νοε 18

Σελίδες