Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ PDF icon ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 Οκτ 18
Δ 42 2018 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ PDF icon Δ 42 2018 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 120/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 120/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΜ PDF icon ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΜ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 4 Οκτ 18
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ PDF icon ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ 4 Οκτ 18
Δ 40/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ PDF icon Δ 40/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ PDF icon ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 Οκτ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 Οκτ 18
Τροποποίηση διατάξεων αρ.84 και 85 του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων». PDF icon Τροποποίηση διατάξεων αρ.84 και 85 του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδ 27 Σεπ 18
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)». PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας 27 Σεπ 18
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)». PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)». 27 Σεπ 18
Ανακοίνωση Πρόσκλησης – προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης». PDF icon Ανακοίνωση Πρόσκλησης – προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης». 27 Σεπ 18
Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων». PDF icon Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο 27 Σεπ 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY) PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY) 27 Σεπ 18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ PDF icon ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 Σεπ 18

Σελίδες