Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων

Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015
Ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για
υπαγωγή στο Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015 (ΚΥΑ
43452/633/22-12-2014, ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014).

ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

Τίτλος : 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα

Επενδυτικός Νόμος

OΕπενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους  4072/12, 4146/13 και 4242/14 , αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

ΕΤΕΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γενική Ενημέρωση

Το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει Διαχειριστική Επάρκεια ώστε να συμμετάσχει και να διαχειρίζεται προγράμματα συγχρηματοδ

Σελίδες