Υπομνήματα - Παρεμβάσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας κατέθεσε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις προτάσεις του για την ανατροπή του κλίματος ύφεσης και την ανάπτυξη του Νομού, θεωρώντας ότι η υιοθέτηση τους και η άμεση υλοποιήση τους αποτελεί απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την πρόοδο του τόπου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας μετά από ενημέρωση-συζήτηση σε έκτακτη διευρυμένη συνεδρίαση αυτού, στις 9 Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα (Μέλη ΔΣ, Φορείς κλπ) την έκδοση Ψηφίσματος για το Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ενόψει της κατάθεσης προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου « Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13.6.2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του Ν.3419/2005 Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/17 του « Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας, το Επιμελητήριο Εύβοιας παραθέτει παρατηρήσεις- προτάσεις προς την Κ.Ε.Ε.Ε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας που ενώνει τις δυο πλευρές της Πόλης έχει κλείσει

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Το Επιμελητήριο Ευβοίας αφουγκραζόμενο τα προβλήματα και την αγωνία των Επιχειρηματιών- μελών του ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την διευθέτηση των δανείων που υπάρχουν στην Ευβοϊκή Τράπεζα

Το Επιμελητήριο Εύβοιας επειδή γίνεται λόγος για την διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων δανείων (κόκκινων), προτείνει στο νομοθέτημα που θα

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων στη ΔΕΗ

Ενόψει της διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων δανείων το Επιμελητήριο Εύβοιας, εκτιμώντας ότι αν άμεσα δεν γίνει μία γενναία ρύθμιση των

Πρόταση του Επιμελητηρίου για την χρήση λεωφορείων κατά την περίοδο συντήρησης της Γέφυρας

Το Επιμελητήριο Εύβοιας  - θεωρώντας το μέτρο της πεζογέφυρας προς την σωστή κατεύθυνση - για την πλήρη διευκόλυνση των κατοίκων της

Σελίδες