ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ -ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΙΑΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το Επιμελητήριο Ευβοίας στα πλαίσια των δράσεων του για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης στο Νομό Ευβοίας και την προώθηση και προβολή των ευβοϊκών επιχειρήσεων που επιλέγουν να επενδύουν στην παραδοσιακή ευβοϊκή κουζίνα και τα ευβοϊκά προϊόντα προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό ενός πρωτότυπου σήματος.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 15 Απριλίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ)

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανακοινώνει στα  μέλη του που έχουν συναφές αντικείμενο εργασιών, ότι επιθυμεί  όπως αποστείλουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου , Ελ. Βενιζέλου 12-34100 Χαλκίδα, την οικονομική τους προσφορά για την προμήθεια  αναλώσιμων υλικών (μελάνια, toner) για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα  και φαξ  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Επιμελητηρίου Ευβοίας, το οποίο εδρεύει  Ελ. Βενιζέλου 12 στην Χαλκίδα,

Έχοντας υπόψη:

1.Το  Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ « Εκσυγχρονισμός Της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» και ειδικότερα το άρθρο 77 παρ. 9.

2.Το Ν. 4412/2016, άρθρο 73 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24.

3.Το  Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημ/κης Διαχείρισης – Δημόσιον Λογιστικό κλπ» και

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ -ΚΑΘΕΡΑΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανακοινώνει στα  μέλη του που έχουν συναφέςαντικείμενο με εργασίες αποξηλώσεων – καθαιρέσεων, να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  16 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία του Επιμελητηρίου στον 1Ο όροφο, (Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα), για τις παρακάτω εργασίες που θα γίνουν εντός ισογείου του Επιμελητηρίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12 στη Χαλκίδα.

Για να δείτε την σχετική ανακοίνωση ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής αποστολής Erasmus+»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής αποστολής Erasmus+»

   Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + για τη μετακίνηση και διαμονή καταρτιζόμενων στην Γαλλία προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να υποβάλλουν προσφορές σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα (12 ημέρες 11 διανυκτερεύσεις).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FIREWALL KAI ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BACKUP

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανακοινώνει στα  μέλη του που έχουν συναφές αντικείμενο εργασιών, ότι επιθυμεί  όπως αποστείλουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου , Ελ. Βενιζέλου 12-34100 Χαλκίδα, την οικονομική τους προσφορά για την προμήθεια  και τοποθέτηση μιας συσκευής FIREWALLKAIΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BACKUP  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε  κλειστό φάκελο  και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Προμηθειών του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σελίδες