Διευρυμένη Συζήτηση στο Επιμελητήριο για το Νέο Ασφαλιστικό στις 25/1/2016

Διευρυμένη Συζήτηση στο Επιμελητήριο για το Νέο Ασφαλιστικό στις 25/1/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,

Ενόψει της ψήφισης του Νομοσχεδίου για το νέο Ασφαλιστικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εύβοιας θα πραγματοποιήσει διευρυμένη συζήτηση στις 25/1/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, (στο κτίριο του Επιμελητηρίου, Χαλκίδα, Ελ. Βενιζέλου 12) με εκπροσώπους Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων, με στόχο την κατάθεση και ανάλυση εμπεριστατωμένων θέσεων και απόψεων. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος καλείστε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση.