Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων, στα οποία μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις και αγρότες.

 

(05/07/2019) Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

Δείτε το Δελτίο Τύπου και την Πρόσκληση εδώ

 

(04/07/2019) Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε την νομοθεσία εδώ