Ενημερωτικό δελτίο γιά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία.

Ενημερωτικό δελτίο γιά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία.

Ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) με πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία.