ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Σε συνέχεια σχετικών αναφορικά με πιστοποίηση παραγωγικών μονάδων και εγγραφή σε μητρώο εξαγωγέων στην Αίγυπτο υποβάλλονται παρατηρήσεις/ενστάσεις από πλευράς εδώ Αντιπροσωπείας ΕΕ προς Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου σχετικά με εν θέματι νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτού παρακαλούμε όπως τα μέλη που εξάγουν στην Αίγυπτο ενημερώσουν το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σχετικά με .......