ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Επιμελητήριο σας ενημερώνει για τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία/εφαρμογή την οποία ανέπτυξε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία.