ΟΑΕΕ: Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις η ένταξη στη ρύθμιση των 12 δόσεων