Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.