ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Τη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία» θα γλιτώνουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου οι εκδότες επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που δεν πληρώθηκαν ή δεν θα πληρωθούν κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.