ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκύρηξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για κάλυψη αναγκών Μονάδων Φρουράς Λαμίας.