ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα κόκκινα δάνεια είναι κοινωνική μάστιγα πλέον. Μαζί με την ανεργία, την ύφεση και την αδυναμία από το χρηματοπιστωτικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα, μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που απειλεί να τις τινάξει στον αέρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη με το 50% των δανείων μας να είναι κόκκινα και από τα υπόλοιπα τα περισσότερα να είναι «εν δυνάμει» κόκκινα.
Για να αναλύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.