Το Επιμελητήριο διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τεχνικών ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τεχνικών ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας επενδύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω και της κατάρτισης των επαγγελματιών και των στελεχών, διεξάγει αυτή την περίοδο, σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τεχνικών ασφαλείας, υλοποιώντας ακόμη 10 προγράμματα, 3 εκ των οποίων στην Β. Εύβοια και 7 στην Χαλκίδα.