Το Επιμελητήριο Εύβοιας είναι κάθετα αντίθετο με την επιβολή διοδίων

Το Επιμελητήριο Εύβοιας κάθετα αντίθετο με την επιβολή διοδίων

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε πλήρη σύμπλευση με τους άλλους Φορείς, είναι κάθετα αντίθετο με την επιβολή διοδίων, τα οποία θα μεγαλώσουν περαιτέρω την παρατεταμένη αδικία που υφίσταται ο Νομός μας.