ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1698 14/08/2015 κοινοποιείται Απόφαση ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών  για την καθιέρωση