Χαλκίδα 13 . 6 . 2012
Παράταση Πυρόπληκτων Δανείων
Οι προσπάθειες του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας κου Σίμωση Παναγιώτη και των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών απέδωσαν καρπούς και στις 25 Απριλίου υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με τον αρ. πρωτ. 2/22475/0025 για την αναστολή της πληρωμής των δανείων και των οφειλών των πυρόπληκτων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών. Η απόφαση αφορά τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Σύντομα αναμένεται συνάντηση με τους εκπροσώπους των τραπεζών προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση και για τα μη εγγυημένα δάνεια. Η απόφαση παρέχει σημαντική ανάσα σε πλήθος επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Νομού.
Αίτημα παράτασης και στα μη εγγυημένα δάνεια από το Ελ. Δημόσιο στους Πυρόπληκτους Νομούς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, κατέθεσε Αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κύριο Γκόρτσο Χ. με θέμα την παράταση και στα μη εγγυημένα δάνεια από το Ελ. Δημόσιο στους πυρόπληκτους Νομούς. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ζητά, με αντίστοιχη ρύθμιση να ισχύσει και για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα με ίδιες εγγυήσεις διότι βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σύντομα σε οριστικό κλείσιμο.

Αίτημα του Επιμελητηρίου για την υπαγωγή Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Το Επιμελητήριο Ευβοίας υπέβαλλε Αίτημα για την υπαγωγή Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το αίτημα του Επιμελητηρίου έχει ως ακολούθως : «Οι τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες, που πλήττουν την οικονομία τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχουν επηρεάσει το σύνολο των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικές είναι οι απώλειες, που έχουν υποστεί και οι ελληνικές τράπεζες. Δεδομένης βέβαια της καίριας σημασίας των τραπεζών στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και του συστημικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος, ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών Ιδρυμάτων. [...]»

Υποχρέωση εγγραφής των εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ
Ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005 για την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ.), που τηρείται από τα Επιμελητήρια, των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορία. Σύμφωνα με την Κ1−941 οικ./27.4.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 1468 / 3η Μαΐου 2012, όλοι οι υπόχρεοι που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή, δηλαδή, όλα τα φυσικά πρόσωπα, όλα τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ), όλοι οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, όλες οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες, τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων όλων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι αλλοδαπές εταιρίες που έχουν υποκαταστήματα στην ημεδαπή, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας τους έγινε πριν τις 4/4/11(ημερομηνία εφαρμογής του ΓΕΜΗ) και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητά τη συνέχεια της λειτουργίας του Παραρτήματος του ΟΑΕΕ Αλιβερίου
Συνάντηση με θέμα τη συνέχεια της λειτουργίας του παραρτήματος του ΟΑΕΕ Αλιβερίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στο Αλιβέρι. Στην συνάντηση, που έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας της κ. Κόλλια-Βότση Σοφίας, Προέδρου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου, παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Σίμωσης, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου κ. Φωκίτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλιβερίου κ. Παλαιολόγος, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αυλωναρίου κ. Γκίκα, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρύστου κ. Γάσπαρη, ο Ταμίας του Εμπορικού Συλλόγου Στυρέων κ. Τσούλης.
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Επιμελητήριο Εύβοιας στις 4 Ιουλίου 2012


Το Επιμελητήριο Εύβοιας, όπως κάθε χρόνο διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 4 Ιουλίου 2012, στο Επιμελητηριακό Μέγαρο (στον 3ο Όροφο) και ώρες 8.30 - 13.30, από το συνεργείο κινητής μονάδας αιμοληψίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Σας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτή την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και να στηρίξετε με τη συμμετοχή σας την προσπάθειά μας. (Στην εθελοντική αιμοδοσία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα άτομα μέχρι 65 ετών, που δεν έχουν πάρει καθόλου φάρμακα τις τελευταίες 5 μέρες και δεν έχουν πιεί οινοπνευματώδη την προηγούμενη μέρα).

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΔΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

Υπεύθυνη επικοινωνίας η κα Κάντα Κων/να στα τηλ. 2221086452 ή 2221023510.

Νομιμότητα της κατοχύρωσης του BARCODE 520 στην Ελλάδα
Σχετικά με την νομιμότητα της κατοχύρωσης του BARCODE 520 στην Ελλάδα παραθέτουμε Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.
Τη διαδικασία για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ καθορίζει υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Παράνομη δραστηριοποίηση αλλοδαπών λαθρομεταναστών στην ευκαιριακή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
Το Επιμελητήριο Εύβοιας τον τελευταίο καιρό αποτελεί αποδέκτη, συνεχών καταγγελιών από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για την παράνομη δραστηριοποίηση αλλοδαπών λαθρομεταναστών στην ευκαιριακή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Το Επιμελητήριο Εύβοιας επισημαίνει ότι οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνουν χώρα σε μια στιγμή που η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, έχει ήδη επιβαρύνει στο μέγιστο βαθμό τις επιχειρήσεις μας. Συντασσόμενο απόλυτα με τις επιχειρήσεις μας καταθέτει ότι: «Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές, ότι η εδραίωση τέτοιων καθεστώτων θα πλήξει ανεπανόρθωτα, την υγιή και σύννομη επιχειρηματικότητα και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό μαρασμό κάθε νόμιμη επιχείρηση [...]»

Ο κ. Ιωάννης Λαλανίτης εκπροσώπησε το Επιμελητήριο στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Ελληνορωσσική Εμπορική Συνεργασία – Απόψεις της Ρωσικής πλευράς»
Στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Ελληνορωσσική Εμπορική Συνεργασία – Απόψεις της Ρωσικής πλευράς» η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ελληνορωσσικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, συμμετείχε στις 28 Μαΐου 2012 το Μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΕ και εκπρόσωπος του ΕΒΕΕ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, κος Λαλανίτης Γιάννης. Ο κος Λαλανίτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την δυναμική που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από τις Ελληνορωσσικές σχέσεις και εκτιμά ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν από το ΕΒΕΕ για την ανάπτυξη των Εμπορικών σχέσεων Ευβοϊκών επιχειρήσεων, στην αγορά της Ρωσίας, θα φέρουν γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς για πρώτη φορά η συγκεκριμένη αγορά της Ρωσίας προσεγγίζεται σωστά και οργανωμένα από την πλευρά του ΕΒΕΕ. Τέλος θεωρεί σκόπιμο ότι όλη η δραστηριότητα των εμπορικών σχέσεων Ευβοϊκών επιχειρήσεων με αντίστοιχους ρωσικούς οικονομικούς θεσμούς και επιχειρήσεις, θα πρέπει να αναπτύσσεται μέσα από το ΕΒΕΕ, έτσι ώστε να έχουμε καλλίτερα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Δυσαρέσκεια του Επιμελητηρίου για την Εμποροπανήγυρη στο Μαρμάρι
Το Επιμελητήριο Ευβοίας με Επιστολή του, στο Λιμενικό Σταθμό Μαρμαρίου, στο Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου και στη Δ/ση Αποκέντρωσης Διοικ. Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Τμήμα Τοπικής Αυτοδ. και Νομικών Προσώπων Λαμίας), εκφράζει την δυσαρέσκεια του για την απόφαση του Λιμενικού Σταθμού Μαρμαρίου να παραχωρήσει χώρο με σκοπό να πραγματοποιηθεί το παζάρι στο Μαρμάρι. Στην επιστολή αναφέρεται : «Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, με τις γνωστές συνέπειες της, έχουν αλλάξει άρδην το επιχειρηματικό τοπίο και οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό, πρέπει να αποτρέψουμε ενέργειες που πλήττουν τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία, ενέργειες όπως η πραγματοποίηση του Παζαριού στο Μαρμάρι. [...]»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 12 - 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452 , 2221022885 , 2221023510 - Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr, info@eviachamber.gr, www.eviachamber.gr
©2012 Evia Chamber