Χαλκίδα 18 . 7 . 2012
Επείγουσα Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών
για άμεση είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Επείγουσα εγκύκλιο (ΠΟΛ 1143) με εντολές προς τους εφόρους να προχωρήσουν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν ρύθμισαν τα χρέη τους εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρχικά οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τους οφειλέτες για τα χρέη και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και εάν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μην ρυθμίσουν τα χρέη τους τότε οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν, μεταξύ άλλων, σε κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω, σε ποινικές διώξεις για όσους χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ. Οι εφορίες θα πρέπει πρώτα να δεσμεύουν ποσά που τυχόν εισπράττουν οι μικροοφειλέτες και μετά να προχωρούν, εάν χρειάζεται, σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ολοκληρώθηκε η στελέχωση της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Ολοκληρώθηκε η στελέχωση της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994, στην οποία προεδρεύει ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η Επιτροπή συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών και όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση των υποθέσεων που οδηγούνται σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις και η επαύξηση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία της διοικητικής επίλυσης των μεγάλων φορολογικών διαφορών.
Συγκροτήθηκε επιτροπή για να θεσπίσει σήμα για τα Ελληνικά προϊόντα
Στη Θέσπιση σήματος ελληνικών προϊόντων για την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα προχωρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων . Η χρήση του σήματος θα είναι προαιρετική για τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και τα οποία συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές που θα καθοριστούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας, διοργάνωσε Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα
«Εμμηνόπαυση – Σωματικές Αλλαγές και Ψυχικές Διαταραχές Αυτής»
Η Ενημερωτική Εσπερίδα έλαβε χώρα την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στο Αλιβέρι, κατόπιν πρωτοβουλίας της κας Κόλλια – Βότση Σοφίας, Προέδρου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων μελών. Ομιλήτριες στην Εσπερίδα ήταν η κα. ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΠΑΟΥΛΕΣΚΟΥ Μαιευτήρας – Χειρούργος - Γυναικολόγος και η κα. ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες με τις εισηγήσεις τους ενημέρωσαν και ευαισθητοποίησαν το κοινό.
 

Επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά στο Επιμελητήριο Εύβοιας
O Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κος Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Εύβοιας και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κο Σίμωση Παναγιώτη την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκπρόσωποι παραγωγικών Φορέων της Εύβοιας.
Ο κος Σίμωσης εξέθεσε στον κο Σαμαρά μείζονα θέματα του Επιχειρηματικού Κόσμου όπως το παραεμπόριο, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα κλπ. Τόνισε ιδιαίτερα, την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Ρόλου των Επιμελητηρίων στο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Χώρας και την ανάγκη άμεσης προώθησης από την Πολιτεία λύσεων για τα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν την Εύβοια και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της.

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ
Με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12), όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β’ /30-5-12), καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν τα Νομικά Πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ως εξής: α) ΑΕ και ΕΠΕ, των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012. β) ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ, των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012. γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλοασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει πριν τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012. δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει πριν τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012. Η διαδικασία της αυτοαπογραφής υλοποιείται με υποβολή της σχετικής αίτησης δήλωσης μέσω των ιστοσελίδων του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr και www.business.registry.gr).

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων με πτυχίο ανώτατης σχολής έως 35 ετών
Από τον ΟΑΕΔ έχει ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης με επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, έως 35 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Απονομή των πτυχίων των Πιστοποιητικών Σπουδών στους απόφοιτους του 2ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Η απονομή των πτυχίων των Πιστοποιητικών Σπουδών στους απόφοιτους του 2ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας. Το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτέλεσε τον καρπό της συνεργασίας του Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα για την Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
Βασικοί στόχοι του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας αποτελούν η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών προς επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας αναμένεται: Η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής διαδικασίας.[...]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας στα τηλ.2131501150 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr

Το Επιμελητήριο Εύβοιας προτείνει η γέφυρα να ανοίγει μετά τα μεσάνυκτα
Το Επιμελητήριο Εύβοιας τον τελευταίο καιρό αποτελεί αποδέκτη, συνεχών παραπόνων από επιχειρήσεις του Δήμου Χαλκιδέων, σχετικά με το ωράριο που ανοίγει η γέφυρα της Χαλκίδας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις καταθέτουν πως η χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για το άνοιγμα και το κλείσιμο της γέφυρας – κυρίως σε ώρες αιχμής για την πόλη και την επιχειρηματικότητα – δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία τους.
Το Επιμελητήριο επισημαίνει: Η παρατεταμένη και πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχουν επιβαρύνει την τοπική αγορά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ακροβατεί κυριολεκτικά για την ύπαρξη της. Ταυτόχρονα, η τοπική επιχειρηματικότητα «καλείται» να συνδράμει στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας των συμπολιτών μας και στην αναδιάρθρωση του οικονομικού - και κατ΄ επέκταση του κοινωνικού – ιστού της Χαλκίδας και του Νομού μας. Για τους λόγους αυτούς, όλοι οι Φορείς πρέπει να δράσουν αποφασιστικά, μέσα από εποικοδομητική συνεργασία, για την προστασία και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και να συμβάλλουν στις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της ανάπτυξης της τοπικής μας κοινωνίας.

Eθελοντική Aιμοδοσία οργάνωσε το Eπιμελητήριο Εύβοιας
Το Επιμελητήριο Εύβοιας, σε συνεργασία με το Σωματείο Αλληλοβοηθείας, οργάνωσε εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας την Τέταρτη 4 Ιουλίου 2012, στο Επιμελητηριακό Μέγαρο. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε από το συνεργείο κινητής μονάδας αιμοληψίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Την πρωτοβουλία αγκάλιασαν με την συμμετοχή τους πολλά μέλη του Φορέα, στηρίζοντας με την ενέργεια τους την Τράπεζα αίματος που έχει δημιουργήσει το Επιμελητήριο, εστιάζοντας στην κοινωνική προσφορά στα μέλη του.
Ο Πρόεδρος κος Παναγιώτης Σίμωσης, εξέφρασε την βαθιά ηθική ικανοποίηση του, για την μεγάλη προθυμία του επαγγελματικού κόσμου να δώσει το παρόν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου και να υπηρετήσει έμπρακτα τον πάσχοντα συνάνθρωπο, απαλύνοντας τον πόνο του. Χαρακτήρισε την επιτυχημένη εκδήλωση, ως κορυφαία πράξη πολιτισμού και αλτρουισμού, έναν πραγματικό ύμνο στην κοινωνία και τις προαιώνιες άξιες της, σε μια εποχή που αυτές δοκιμάζονται καθημερινά.

Συνεδρίασε η Γ. Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
Συνεδρίασε την Παρασκευή 22/06/2012 και το Σάββατο 23/06/2012 η Γ. Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Το Επιμελητήριο Εύβοιας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Σίμωσης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Λαλανίτης.
Τα θέματα που συζητηθήκαν στην Γ. Σ. ήταν ο εκσυγχρονισμός του θεσμού των Επιμελητηρίων, το παραεμπόριο και τρόποι αντιμετώπισης του και θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Κατά την δεύτερη ημέρα παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κου Χατζηδάκη και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου τέθηκαν από τους συνέδρους, με δραματικό τρόπο, τα προβλήματα της αγοράς, τα προβλήματα της ρευστότητας και συζητήθηκαν επιτακτικά άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η αγορά. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΕ κος Σίμωσης Παναγιώτης έθεσε το πρόβλημα των πυρόπληκτων δανείων παρουσία του Υπουργού κου Χατζηδάκη και του ζήτησε εκ νέου διευθέτηση των πυρόπληκτων δανείων έτσι ώστε να πάρουν οικονομικές ανάσες οι επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών, στους οποίους ως γνωστόν περιλαμβάνεται και η Εύβοια.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 12 - 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452 , 2221022885 , 2221023510 - Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr, info@eviachamber.gr, www.eviachamber.gr
©2012 Evia Chamber