Χαλκίδα 25 . 10 . 2012
Σωματείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας ασφαλιστικές καλύψεις
Το Σωματείο Αλληλοβοηθείας Μελών Επιμελητηρίου Ευβοίας κατανοώντας πλήρως την δύσκολη κατάσταση στον τομέα Υγείας των Δημοσίων Ταμείων, διενήργησε πολύμηνη έρευνα και μετά από Διαγωνισμό επέλεξε την Ευρωπαϊκή Πίστη(υποκατάστημα Ανδρούτσου) για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών μας.
Συμμετοχή Επιμελητηρίου με περίπτερο στην Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας
Το Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετείχε με περίπτερο προβολής ευβοϊκών προϊόντων στην 4η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, προσπαθώντας να συμβάλει στην εξωστρέφεια των μελών του και να αναζητήσει νέες ευκαιρίες για τα μέλη του. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως και 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος των ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΙΜΕ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού Δικτύου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για: «ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Την 1η Οκτωβρίου 2012 ξεκινάει ο κύκλος υποβολής αιτήσεων για το νέο Επενδυτικό Νόμο, για μεγάλες επενδύσεις ( άνω των 200.000 €) σε τομείς όπως Γεωργία, Μεταποίηση, Τουρισμού/Υπηρεσιών.
Μάλιστα θα μεταφερθούν όσα κονδύλια δεν απορροφήθηκαν από τον προηγούμενο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου, ώστε να είναι αυξημένα τα κονδύλια για το νέο αυτό κύκλο αιτήσεων. Αναλυτικά η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει 1 Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2012.
Στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011 ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης. Η ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, ανάλογα την κατηγορία επένδυσης.(Γενικής Επιχειρηματικότητας, Περιφερειακής Συνοχής, και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012 άρθρο 241) προβλέπονται τα εξής:
α)Αύξηση του ελάχιστου ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 60% για Μεγάλες επιχειρήσεις(από 40% που ήταν έως τώρα).
β)Καθίστανται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου.

Ημερίδα ενημέρωσης για την αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ
Παράταση αυτοαπογραφής
Ενημερωτική Ημερίδα για τα μέλη του πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Εύβοιας την Πέμπτη 27/09/2012, προκειμένου τα μέλη να ενημερωθούν μέσω έγκυρης και αναλυτικής παρουσίασης κατ΄ αρχήν για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ αλλά και για άλλα θέματα που σχετίζονται με την γενικότερη λειτουργία του ΓΕΜΗ. Η παρουσίαση των θεμάτων του ΓΕΜΗ και της αυτοαπογραφής έγινε από τον κ. Γ. Γεωργακόπουλο, Συντονιστή της Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ στην ΚΕΕΕ, τον κ. Γ. Σουρμελή, Τεχνικό Συνεργάτη της ΚΕΕΕ ενώ ο κ. Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρουσίασε την νέα και ευέλικτη μορφή εταιρείας την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία(Ι.Κ.Ε). Την Ημερίδα συντόνισε ο κ Β. Βαρελάς μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Εύβοιας. Οι εισηγητές παρουσίασαν αναλυτικά στο κοινό την διαδικασία της αυτοαπογραφής, αναφέροντας ότι η δημιουργία ενός πλήρους Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την Κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.

Νέα παρέμβαση για τα μη εγγυημένα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων Νομών
Νέα παρέμβαση στις 11 Οκτωβρίου 2012 για τα μη εγγυημένα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων Νομών. Επείγον έγγραφο στα αρμόδια όργανα και ειδικά στον Γεν. Γραμματέα Οικονομικών κ. Μέργο έστειλε το Επιμελητήριο Ηλείας, σχετικά με τα μη εγγυημένα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας, αναπτύσσει τη νομική βάση, για την υπαγωγή και των μη εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων, στις σχετικές διατάξεις που καλύπτουν και τα εγγυημένα.
Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), το οποίο εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Συνάντηση των Προέδρων και των Εκπροσώπων των Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας στο Επιμελητήριο Εύβοιας την Τετάρτη 26/9/2012
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Προτάσεις για βελτιστοποίηση Αναπτυξιακών Νόμων
3299/2004 & 3908/2011
Προσκαλούμε όλα τα Μέλη - Επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας να καταθέσουν- αποστείλουν άμεσα συγκεκριμένες προτάσεις

Συνήγορος του Επιχειρηματία – Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Εύβοιας
Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανταποκρινόμενο στα πάγια αιτήματα των επιχειρηματιών για συνεχή και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε νομικά θέματα θέσπισε μια νέα υπηρεσία για τα μέλη του, τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.
Ο συνήγορος του Επιχειρηματία είναι ένα καινοτόμο εργαλείο νομικής υποστήριξης των μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας στις σχέσεις τους με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στοχεύοντας:
  • στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν νομικών προβλημάτων τους
  • στη βελτίωση της ποιότητας των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων, προς όφελος του επιχειρηματία
  • βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες και οι άλλοι φορείς εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργάνωσε εμπορικές συναντήσεις επιχειρηματιών του Νομού Εύβοιας με ρώσους αγοραστές και έκθεση προβολής ευβοϊκών προϊόντων

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συνεχίζοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των ευβοϊκών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της Ρωσικής Δημοκρατίας, διοργάνωσε στις 5 Οκτωβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο "ΛΟΥΣΥ" την 1η Εμπορική Συνάντηση των Ευβοέων επιχειρηματιών με Ρώσους Εμπορικούς Αντιπροσώπους.

Νέοι Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών &
Νέα Υγειονομική Διάταξη
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας ανακοινώνουν σήμερα μια σημαντική, οριζόντια παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την άρση εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τόνωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.
Πρόκειται για τους νέους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονομική Διάταξη που τίθενται σε ισχύ το συντομότερο.

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα αρχίζει στις 30/11/2012 ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2014. Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές το μήνα, Παρασκευή 17:00-21:15 και Σάββατο 09:00-16:00.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 12 - 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452 , 2221022885 , 2221023510 - Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr, info@eviachamber.gr, www.eviachamber.gr
©2012 Evia Chamber