600 εκατ. για κατάρτιση και απασχόληση 350.000 ανέργων -20 Πρόγραμματα

Είκοσι προγράμματα προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ που φιλοδοξούν να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης συνολικά σε 350.000 νέους άνεργους αλλά και πτυχιούχους περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των νέων» το οποίο παρουσιάζουν σήμερα οι υπουργοί Εργασίας Ι. Βρούτσης Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλος.
Από τα προγράμματα αυτά -τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)- τα οκτώ προβλέπουν νέες δράσεις για πάνω από 62.000 άνεργους («άνοιγμα» 45.000 θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασίας με επιδότηση εισφορών στις επιχειρήσεις ενίσχυση νέων επιχειρηματιών στο ύπαιθρο κ.ά.) και τα υπόλοιπα δώδεκα είναι δράσεις που ήδη εφαρμόζονται και απευθύνονται κυρίως σε πτυχιούχους (ενίσχυση γραφείων διασύνδεσης των σχολών με τις επιχειρήσεις κατάρτιση μετά τη λήξη των σπουδών).
Η ενιαία παρουσίαση από τρία υπουργεία του Σχεδίου γίνεται ως «απάντηση» το ιδιαίτερα οξύ λόγω και της παρατεινόμενης ύφεσης πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Και η επιτυχία ή μη της παρέμβασης ειδικά για τους άνεργους νέους θα κριθεί στην πράξη αφού θα πρέπει να συμπράξουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά κανόνα αποφεύγουν αυτή την περίοδο να αναλάβουν δεσμεύσεις (στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας η ΓΣΕΕ έχει ζητήσει να υπάρξουν εγγυήσεις έτσι ώστε να μην υποκατασταθούν θέσεις ήδη απασχολουμένων από «φθηνότερους» – επιδοτούμενους νέους).
Τα προγράμματα κωδικοποιημένα μεταξύ άλλων προβλέπουν:
1. Τη χορήγηση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για 45.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Οι νέοι θα καταρτίζονται και θα μπορούν στη συνέχεια να απασχολούνται με πεντάμηνες συμβάσεις σε επιχειρήσεις με μερική ασφαλιστική «κάλυψη» (καθώς η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δεν προβλέπει ασφάλιση στον κλάδο σύνταξης) και αμοιβή η οποία θα κυμαίνεται από 400 – 460 ευρώ. Επιχειρήσεις που διατηρούν μετά το πεντάμηνο θέσεις «μαθητών» θα επιχορηγούνται.
2. Συνέχιση της επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ έως 35 ετών.
3. Επιδοτήσεις για άνοιγμα επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας).
4. Επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.
5. Επιδοτήσεις για την απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις άνεργων γυναικών.
6. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό.
7. Επιδότηση επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.
8. Πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ΙΕΚ (περιλαμβάνεται και η άσκηση των μαθητών του ΟΑΕΔ).
9. Ενίσχυση γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστημίων και άλλων σχολών με την αγορά εργασίας.
10. Επιχορηγήσεις για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Τα κυριότερα προγράμματα προβλέπουν
Τη χορήγηση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για 45.000 άνεργους νέους έως 29 ετών.
Συνέχιση της επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη άνεργων με πτυχίο ΑΕΙ έως 35 ετών.
Επιδοτήσεις για άνοιγμα επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.
Επιχορηγήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.
Επιδοτήσεις για απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις άνεργων γυναικών.
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό.
Επιδότηση επιχειρήσεων για απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.
Πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ΙΕΚ (και η άσκηση μαθητών του ΟΑΕΔ).
Ενίσχυση των γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστημίων και των άλλων σχολών με την αγορά εργασίας.
Επιχορηγήσεις για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Του Γιώργου Γάτου

Πηγή εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Μοιράσου αυτό το άρθρο