Αιτήματα του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί,
Γνωρίζετε ίσως πιο τεκμηριωμένα από εμάς, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η επιχειρηματικότητα και η τοπική οικονομία της Εύβοιας βίωσαν ακόμη πιο πολλές αρνητικές εξελίξεις σε σύγκριση με αυτές που βίωσαν άλλες τοπικές οικονομίες. Διακοπή λειτουργίας μεγάλων επιχειρήσεων, ανθρωπογενείς και φυσικές κρίσεις, ερήμωση της υπαίθρου και καθυστέρηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Όπως φαίνεται ο έντονος δυισμός μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων που είχε ενεργοποιηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, επιταχύνθηκε κατά τη περίοδο της μακράς ύφεσης. Είναι ακόμα νωρίς να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης σε αυτή την τάση, αποτελεί όμως εύλογη υπόθεση ότι θα την ενισχύσει περαιτέρω. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του δυισμού δεν είναι μόνο η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων – που θα μπορούσε να ιδωθεί ως μια θετική εξέλιξη – αλλά και η σταδιακή συρρίκνωση των μικρομεσαίων τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και σε απόλυτα μεγέθη. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται η ανάγκη αναπροσαρμογής των πολιτικών και των εργαλείων στήριξης, ειδικά των πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ελάχιστος αποδεκτός «πλουραλισμός μεγέθους» και να διασφαλιστούν οι όροι ανταγωνισμού στην αγορά.

Σήμερα, ειδικά για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (που αποτελούν το 99% των μελών μας), οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντική πτώση κύκλου εργασιών, τεράστιες δυσκολίες τραπεζικού δανεισμού, έχουν ανεξόφλητες παλιές οφειλές στις τράπεζες και στο δημόσιο οι διαρκείς ανατιμήσεις πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση τις οδηγούν σε αδιέξοδο.

Για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το Επιμελητήριο Εύβοιας επαναφέρει αιτήματα που έχει έγκαιρα και στο παρελθόν απευθύνει στα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία στοχεύουν ακριβώς στην ανακούφισή τους από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται:
• Οριζόντια μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
• Αναστολή αύξησης ασφαλιστικών εισφορών για το 2023
• Κατάργηση ή έστω αναλογική μείωση του τέλους επιτηδεύματος
• Εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσης για απαλλαγή του ΦΠΑ ως τις 25 χιλιάδες ευρώ
• Χορήγηση κινήτρων σε νέους επαγγελματίες, μέσω ΕΣΠΑ για δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών
• Επιβολή πιστοποιητικού βαρών στις εμπράγματες δίκες
• Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ
• Βελτίωση του πλαισίου βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν τραπεζικό αποκλεισμό
• Να θεσπιστούν 120 δόσεις για το σύνολο των οφειλών, ώστε να αποφευχθεί ένα μαζικό κύμα χρεοκοπιών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
• Να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία των ολιγοπωλίων στους τομείς του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και των logistics που είναι χαρακτηριστική για τη χώρα μας
• Να αντιμετωπιστεί ο συνδυασμός γραφειοκρατίας και υστέρησης συντονισμού των δημόσιων υπηρεσιών με την άμεση εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.
• Δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος επικράτησης του σεναρίου «δεκαετούς κύκλου» ανατιμήσεων και πληθωρισμού, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η “εισαγόμενη ακρίβεια” με ενίσχυση των ΜμΕ για την ανάπτυξη της ντόπιας παραγωγής στους κλάδους όπου έχει πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα η χώρα μας.

Από την μεριά μας ως φορέας προάσπισης της υγιούς επιχειρηματικότητας είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε στο μέτρο του δυνατού και των θεσμικών μας υποχρεώσεων κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία αντιμετώπισης της αναφερόμενης κατάστασης

Με Τιμή
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γεροντίτης

Μοιράσου αυτό το άρθρο