Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών στον Ο.Α.Ε.Ε.

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:

α) Το χρόνο δραστηριότητας για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές Π.Δ. 258/05.

Όσοι από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους κανονικά για κάποιο ή κάποια χρονικά διαστήματα μετά την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε έχουν τη δυνατότητα της καταβολής αυτών εφόσον διατηρούσαν τη δραστηριότητά τους και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής. Η καταβολή των εισφορών γίνεται με το ισχύον ασφάλιστρο κατά την καταβολή και πρόσθετα τέλη εφόσον υπάρχουν καθυστερήσεις.

β) Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας N.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο Κλάδου Σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά το χρόνο της αίτησης.

γ) Το χρόνο Εθνικής Αντίστασης N.1543/85 όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό της εξαγοράς ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται από το Δημόσιο και το υπόλοιπο από τον ασφαλισμένο.

δ) Το χρόνο Υπηρεσίας στο Δημόσιο των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων με το N.1405/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χωρίς εξαγορά μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 15ετή ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

στ) Το χρόνο δραστηριότητας σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές N.3518/06.
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους κανονικά εντός εξαμήνου ως οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3518/06 να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο.

ζ) Το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967-24/7/1974.

Πρόσωπα τα οποία καταδιώχθηκαν από στρατιωτικές ή δικαστικές αρχές για πράξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 519/74 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα 21/4/1967 – 24/7/1974 με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 έστω και αν δεν είχαν συλληφθεί ή φυλακιστεί εφόσον διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ή προφυλάκισή τους αναγνωρίστηκαν ως αγωνιστές κατά του δικτατορικού καθεστώτος και βεβαίως κατά το χρόνο αυτό δεν υπήρξαν ασφαλισμένοι ουδενός Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου.
Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι δε μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό για να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο φορέα.

Όλες οι ανωτέρω αναγνωρίσεις γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μοιράσου αυτό το άρθρο