Ανακοίνωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Αυξάνονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Στην Υπηρεσία Μίας Στάσης υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες που ιδρύονται μετά τις 4-4-2011. Διευκρινίζεται ότι για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε συμβολαιογράφο (www.businessportal.gr).

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου εξασφαλίζουν στο νέο επιχειρηματία σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης μιας εταιρείας.

ΔΕΝ εντάσσονται προς το παρόν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης επιχειρήσεις για τις οποίες η έναρξη δραστηριότητας προϋποθέτει διοικητική έγκριση ή απόφαση. (Περιπτώσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3325/2005 για τις οποίες απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας καθώς και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2008). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις λαμβάνουν Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

ΔΕΝ εντάσσονται επίσης στην Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες όμως εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι ιδρυτές των νέων επιχειρήσεων υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εξουσιοδοτήσεις και δικαιολογητικά και καταβάλλουν όλα τα προβλεπόμενα τέλη δικαιώματα κ.λ.π. στο Επιμελητήριο το οποίο διεκπεραιώνει εσωτερικά όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες πριν τη σύσταση: Χορήγηση Α.Φ.Μ Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α.) εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε. ΑΜΚΑ -εάν κάποιος ιδρυτής δε διαθέτει – εγγραφή στο Επιμελητήριο και γνωστοποίηση στο Πρωτοδικείο.

Ως νέο αλλά και δύσκολο – από άποψη τυπικών διαδικαστικών θεμάτων – αντικείμενο η Υπηρεσία Μιας Στάσης αντιμετωπίζει στην έναρξή της δυσκολίες που όμως καθημερινά κάμπτονται. Είναι σημαντικό για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συστήσουν μία εταιρεία μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης να επικοινωνήσουν πριν την προσέλευσή τους στο Επιμελητήριο Ευβοίας με τους αρμόδιους υπαλλήλους (κα Χαρίτου κα Τριανταφύλλου κα Λιόντα τηλ.2221 0 22885 2221 0 23510) προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας:

http://www.businessportal.gr

http://www.startupgreece.gov.gr

Έντυπα

KYA_ΥΜΣ_24-03-11 ΤΕΛΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΠΛΗΡΗΣ.doc (1.14 MB)

Κ1-1319 29.04.2011

Κ1-3144 30.03.2011

Κ2-3332 04.04.2011

Ν.3325/2005

Ν.3463/2008 άρθρων 80 και 81

8 Ιουνίου, 2011|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο