Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα” και “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” (2η Πρόσκληση) και για το καθεστώς ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” (2 Πρόκληση) έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Μοιράσου αυτό το άρθρο