Το Επιμελητήριο Εύβοιας καταβάλλει μια δυναμική προσπάθεια, συνέπειας και συνεργασίας ώστε ο Φορέας να διεκπεραιώσει το ρόλο που οφείλει να έχει στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά πλέον και στη Διεθνή αγορά. Μια δυναμική προσπάθεια που αποσκοπεί στην υποστήριξη και στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας – μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα της κοινωνίας και της οικονομίας – όχι μόνο μέσα από την παρέμβαση σε θεσμικά αιτήματα των επιχειρηματιών απέναντι στην Πολιτεία, αλλά και μέσα από πολλαπλές εστιασμένες αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του και παρέχει μια σειρά Ανταποδοτικών υπηρεσιών (άρθρο 75, παρ.7 του Ν.4487/2017), με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στις αγορές, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και γενικότερα την ανάπτυξή τους. Ο κατάλογος των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.eviachamber.gr και περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.
 • Ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 • Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών μέσα από την εφαρμογή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.eviachamber.gr
 • Διοργάνωση σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας, σεμιναρίων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) με χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος, ΛΑΕΚ 1-25, κλαδικών σεμιναρίων ή σεμιναρίων γενικότερης θεματολογίας για τους επαγγελματίες μέλη.
 • Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, πληρωμή συνδρομών που τυχόν οφείλουν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- Επιμελητήριο.
 • Ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας (χρηματοδοτικά, φορολογικά, επενδυτικά, ασφαλιστικά κ.λπ.) καθώς και ενημέρωση σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα με την διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων.
 • Χορήγηση πιστοποιητικών προέλευσης και καταγωγής προϊόντων με την καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.
 • Χορήγηση πιστοποιητικών με την καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.
 • Τήρηση Ειδικών Μητρώων (χορήγηση Αδειών, Ανανεώσεων κλη για τους Διαμεσολαβούντες στην Ασφάλιση, τους Αργυροχρυσοχόους κλπ).
 • Άμεση ενημέρωση μέσω facebook, Έκδοση ενημερωτικών δελτίων (newsletters).
 • Παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών μας στο εξωτερικό, μέσω των προγραμμάτων ERASMUS+.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την σύνδεση επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης (π.χ διοργάνωση του περιφερειακού μαθητικού διαγωνισμού για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα).
 • Ενημέρωση και συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις – Τουριστική προβολή του Νομού μας και των τοπικών μας προϊόντων.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές.
 • Επιχορήγηση Συλλόγων – Σωματείων.
 • Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου μας σε Συμβούλια και Επιτροπές Φορέων, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών.
 • Εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
 • Συνεργασία με τα γραφεία εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων για συνεργασίες με το εξωτερικό.
 • Ενέργειες δημιουργίας Ευβοϊκής ταυτότητας, στην γαστρονομία με την καθιέρωση του σήματος ποιότητας, στο τουρισμό και τον πολιτισμό.
 • Απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Κοινωνικές δράσεις μέσω του Σωματείου.Αλληλοβοήθειας Μελών του Επιμελητηρίου (π.χ δωρεάν μαστογραφίες), του ΕΚΑΒ (σεμινάρια για πρώτες βοήθειες).
 • Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Μητρώο Εγγυήσεων Καταναλωτή».
 • Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων».
 • Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων».
 • Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Ενιαίο σημείο πληροφόρησης ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων».
 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών στην περιφέρεια του νομού.
 • Ηλεκτρονική(web) Εφαρμογή Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής για τη διαχείριση αιτήσεων έκδοσης ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς.