Ανοίγουν 10.000 θέσεις εργασίας

Από τους δήμους και τις περιφέρειες «ανοίγουν» οι πρώτες 10.000 από τις συνολικά 58.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ άνεργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο ή είναι νέοι (ηλικίας έως 29 ετών) ή μακροχρόνια (για πάνω από ένα χρόνο) άνεργοι. Η πρώτη προκήρυξη – πρόσκληση του ΟΑΕΔ αφορά θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης «γενικών καθηκόντων» πεντάμηνης διάρκειας για τις οποίες οι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ακόμη και μέσω ΚΕΠ αιτήσεις ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα του Οργανισμού) από αύριο έως και τις 11 Οκτωβρίου.
Κριτήρια επιλογής και κατάταξης με σύστημα μορίων «αυτόματα» μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων ενώ μπορούν να συμμετέχουν και πτυχιούχοι (χωρίς ωστόσο επιπλέον μόρια).
Οσοι προσληφθούν θα αμείβονται με 196 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 490 ευρώ τον μήνα για τους άνω των 25 ετών και με 171 ευρώ ημερησίως και 427 ευρώ τον μήνα οι κάτω των 25 ετών ενώ ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο ΙΚΑ και στο ΕΤΕΑ (έως 258 ευρώ για άνεργους άνω των 25 ετών και 225 ευρώ για τους άνεργους κάτω των 25 ετών).
Τα μόρια
Το σύστημα μοριοδότησης προβλέπει 5 κατηγορίες ως εξής:
1. Χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας: 1 – 2 μόρια για κάθε μήνα ανάλογα με τη διάρκεια και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας. Ο αριθμός των μορίων διπλασιάζεται αν πρόκειται για άνεργο αρχηγό μονογονεϊκής οικογένειας.
2. Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συζύγου των ανέργου: 1- 2 μόρια για κάθε μήνα και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας.
3. Ατομικό και οικογενειακό εισόδημα: 30 μόρια για εισόδημα έως 12.000 ευρώ 20 μόρια για εισόδημα από 12.00001 ευρώ – 20.000 ευρώ 10 μόρια για εισόδημα από 20.00001 ευρώ – 30.000 ευρώ.
4. Ηλικία: 20 μόρια για ηλικία 18 – 29 ετών 24 μόρια για ηλικία από 30 – 54 ετών 18 μόρια για ηλικία 55 ετών και πάνω.
5. Αριθμός ανήλικων τέκνων: 12 μόρια για κάθε ένα ανήλικο τέκνο
Με βάση το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχει εγκριθεί θα ακολουθήσουν 3 προκηρύξεις για 28.000 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (δικαστήρια ΚΕΠ κ.ά.) 8.500 σε σχολεία (έως 6 μήνες και 15 ημέρες για να καλυφθούν ανάγκες για επιστάτες κ.ά.) και 10.000 θέσεις σε ειδικότητες της πληροφορικής.

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ25/09/2013

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο