Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τα ειδικά καθεστώτα στήριξης ελαιοτριβείων, επιχειρήσεων σύκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον παγετό


Δημοσιεύτηκαν οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις οποίες ανοίγει η πλατφόρμα myBusinessSupport για τρία ειδικά καθεστώτα στήριξης, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Ειδικότερα, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δέχεται την υποβολή αιτήσεων για τη στήριξη των ελαιοτριβείων που επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (απόφαση 36972/2023, ΦΕΚ Β’ 1427/09.03.2023), των επιχειρήσεων μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας σύκων της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές του 2021 (απόφαση 36977/2023, ΦΕΚ Β’ 1426/09.03.2023), καθώς και των επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τους παγετούς της ίδιας χρονιάς (απόφαση 36952/2023, ΦΕΚ Β’ 1427/09.03.2023).

Αναφορικά με τα δύο πρώτα καθεστώτα, ενεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και σε δεύτερο στάδιο, αιτήσεων και δικαιολογητικών. Αναφορικά με το σχήμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τους παγετούς του 2021, για τις περιοχές που έχουν προσδιοριστεί από τον ΕΛΓΑ, ξεκινά δεύτερος κύκλος, με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επικαιροποιημένα κριτήρια ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν ένταξη επιχειρήσεων στον πρώτο κύκλο ενίσχυσης που ολοκληρώθηκε το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη φάση υλοποίησης, μέσω του σχήματος στήριξης ελαιοτριβείων επιχορηγήθηκαν 31 δικαιούχοι με 1.081.781 ευρώ, στους νομούς Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, και μέσω του σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων σύκου στη Βόρεια Εύβοια επιχορηγήθηκαν δύο δικαιούχοι με ποσό 51.086 ευρώ, ενώ μέσω του πρώτου κύκλου του σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τους παγετούς επιχορηγήθηκαν 98 επιχειρήσεις με ποσό 6.450.390 ευρώ, στους νομούς Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας και Φλώρινας.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης ελαιοτριβείων, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023, ενώ στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, επίσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης ελαιοτριβείων στις περιοχές που υπέστησαν απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και στο σχήμα στήριξης επιχειρήσεων μεταποίησης, συσκευασίας – αποθήκευσης και εμπορίας σύκων, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών του 2021 στη Βόρεια Εύβοια, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023, ενώ από τις 16 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, επίσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Ειδικά οι επιχειρήσεις σύκων οφείλουν να υποβάλουν, μέσω του myBusinessSupport, βεβαίωση από ορκωτό λογιστή-ελεγκτή της επιχείρησης ότι η επιχείρηση παρέλαβε σύκα το έτος 2020 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των παραλαβών της, είτε επί ποσοτήτων είτε επί αξιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση υποβάλλεται έως 22 Μαρτίου 2023 για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 15 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και για αιτήσεις που υποβάλλονται από 16 έως 20 Μαρτίου 2023. Το ύψος ενίσχυσης για τα ελαιοτριβεία κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 200.000 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις σύκου διαμορφώνεται μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης λόγω των παγετών μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 20 Απριλίου 2021 θα πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση.

Οδηγίες χρήσης – Ενίσχυση επιχειρήσεων ελαιοτριβείων

Οδηγίες χρήσης – Ενίσχυση επιχειρήσεων σύκων Β. Εύβοιας

Μοιράσου αυτό το άρθρο