Από Δευτέρα επίδομα σε ανέργους επαγγελματίες

Στις 8 Απριλίου «ανοίγουν» οι πόρτες του ΟΑΕΔ για τους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν από την 1/1/2012 κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ. Την ημερομηνία όρισε χθες ο ΟΑΕΔ για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους οι οποίοι θα ελεγχθούν αυστηρά για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται προκειμένου να επιδοτηθούν. Συγκεκριμένα απαιτούνται:
1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και η καταβολή της ειδικής εισφοράς.
2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.
3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1/1/2012 και μετά για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος.
4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση.
5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
Δεν αθροίζεται
Το επίδομα θα καταβάλλεται μέσω της ΕΤΕ και με βάση το χρόνο ασφάλισης σε ένα ταμείο (δηλ. δεν θα μπορεί να αθροίζονται έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στον ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) από τρία έως εννέα μήνες: Για χρόνο ασφάλισης τρία έως τέσσερα πλήρη έτη θα καταβάλλεται για τρεις μήνες από πέντε έως έξι πλήρη έτη για τέσσερα από επτά έως οτώ για πέντε μήνες από εννέα έως δέκα πλήρη έτη για έξι από ένδεκα έως δώδεκα έτη για επτά από δεκατρία έως δεκατέσσερα για οκτώ και για δεκαπέντε πλήρη έτη και πάνω για εννέα μήνες.
Παράδειγμα για τις προϋποθέσεις
Με έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος στις 20/3/2004 και διακοπή με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ στις 15/2/2012 η ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον ΟΑΕΕ είναι τρία έτη και θα πρέπει να έχει καταβληθεί εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για ένα έτος.
Παράδειγμα για τον χρόνο της πρώτης πληρωμής
Με ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ιδιότητας την 1/3/2013 και υπολογίζοντας την τρίμηνη «ελάχιστη περίοδο αναμονής» (2/3/2013 – 1/6/2013) εφόσον η αίτηση υποβληθεί στις 15/3/2013 το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 2/6/2013 (τρεις μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας).

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ05/04/2013

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο