Απο την Πέμπτη οι αιτήσεις για 100 δόσεις

Οι αιτήσεις για οφειλές έως 15 εκατ. ευρώ θα υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή το Τελωνείο ενώ για μεγαλύτερες οφειλές θα υποβάλλονται στην Επιχειρηματική Μονάδα Είσπραξης. Από τις 18 Ιουλίου η σχετική αίτηση για βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενώ οι οφειλέτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την εφάπαξ εξόφληση των χρεών τους με έκπτωση 50% στις προσαυξήσεις έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου.
Εν αναμονή της διευκρινιστικής εγκυκλίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Από τις 18 Ιουλίου η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις ΔΟΥ θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Παράλληλα θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά αρκετές ημέρες πριν από την 18η Ιουλίου (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ) το σύνολο των οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά στα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων).
2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτούνται:
Αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής επενδύσεις συμμετοχές τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδους απαιτήσεις και υποχρεώσεις του οφειλέτη.
Να προκύπτει αδυναμία πληρωμής του συνόλου της οφειλής αλλά ταυτόχρονα δυνατότητα τήρησης του διακανονισμού.
Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος και οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ μετά την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
Ο οφειλέτης να είναι ενήμερος για οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφλούνται έως και 48 μηνιαίες δόσεις με μείωση προσαυξήσεων έως 50% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής. Στα 15 ευρώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
4. Κατ’ εξαίρεση οι οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση των οφειλών τους σε περισσότερες από 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως καμία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Οι δόσεις μπορεί να φθάσουν έως τις 100.
5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος. Ξεκινά από 5% για μηνιαίο εισόδημα έως 500 ευρώ και φθάνει το 30% για μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.
6. Για να ρυθμιστούν σε περισσότερες από 48 δόσεις ποσά βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (της ΔΟΥ ή του τελωνείου). Κάθε οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.
7. Οι μηνιαίες δόσεις πρέπει να εξοφλούνται στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ με πάγια εντολή πληρωμής χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
8. Πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.
9. Από 1.1.2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 85% το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
10. Για οφειλές άνω των 75.000 ευρώ απαιτείται βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται (σωρευτικά ή διαζευκτικά) προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου.

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ18/06/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο