Απο την πρώτη εώς την τελευταία μέρα κάθε μήνα θα υποβάλλονται οι ΑΠΔ μετά την 1.1.2013

Ρυθμίστηκαν εκ νέου οι ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 5ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ Α’ 237).Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του νόμου 4075/2012 το οποίοι θέσπιζε την μηνιαία υποβολή ΑΠΔ από την περίοδο του Ιουλίου (και μετά από παράταση από την περίοδο του Οκτωβρίου). Η μηνιαία υποβολή ΑΠΔ θα ισχύσει πλέον από την 1.1.2013 και μάλιστα χωρίς διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά αριθμό μητρώου υπόχρεου. Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται απότην 1η εως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης. Συνεπώς οι ΑΠΔ των περιόδων Οκτωβρίου -Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012 υποβληθούν με το παλαιό καθεστώς τον Ιανουάριο τυ 2013.

Μοιράσου αυτό το άρθρο