Απόφαση – Ανάσα για πτωχευμένες Επιχειρήσεις απο το Σ.τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.τ.Ε.

Aπόφαση ανάσα για τις εταιρείες και επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης εξέδωσε το Συμβούλιο της

Επικρατείας. Εφεξής, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές και

τελωνειακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος

πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, κ.λπ. Για να δικαστεί μία έφεση στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, επί φορολογικής ή τελωνειακής υπόθεσης, που έχει ασκήσει σύνδικος πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρείας ή

επιχείρησης) δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, όπως προβλέπει η

νομοθεσία, προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο ακροατήριο.

Μοιράσου αυτό το άρθρο