Χαιρετισμός του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην διαδικτυακή εκδήλωση κοπής πίτας του Φορέα

Την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας πραγματοποίησε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, το Επιμελητήριο Εύβοιας, αυτή τη φορά διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών αποστασιοποίησης που επέβαλε ο κορονοϊος. Τυχερή της φετινής εκδήλωσης με την οποία ξεκίνησε η Συνεδρίαση του ΔΣ, ήταν η κα Μπουραντά Παρασκευή.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Γεροντίτης μεταξύ άλλων ανέφερε.

“Η χρονιά που αφήσαμε θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες μας σαν αυτή που επέβαλε ιστορικών διαστάσεων καταστροφικές συνέπειες στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή. Αναλαμβάνοντας τα ηνία του Φορέα σε αυτή την πολύ άσχημη συγκυρία, δεσμεύτηκα να καταβάλω κάθε δυνατή και κάθε αδύνατη προσπάθεια ώστε ο Φορέας να σταθεί αρωγός σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία επιβίωσης. Έθεσα αρχικά, δυο βασικούς στόχους.

Ο πρώτος στόχος αφορούσε την αντιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατάστασης που όλοι οι επιχειρηματίες βιώναμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτήσαμε από την πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις περαιτέρω και περισσότερο γενναία κάθε φορά που αυτή το έκανε. Να εγγυηθεί την επιβίωση τους η οποία συνδεόταν και συνδέεται πιο άμεσα από ποτέ, με την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτήσαμε κατ΄ επανάληψη κυρίως, μειώσεις των φορολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, διαγραφή μέρους των χρεών τους και ρεαλιστικές ρυθμίσεις των εναπομείναντων χρεών, ενίσχυση της ρευστότητας τους και κάλυψη της απώλειας των εισοδημάτων τους. Επίσης, ευρεία υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, ευρεία χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω TΕΠΙΧ, υλοποίηση αποδοτικών προγραμμάτων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας κλπ.

Ο δεύτερος στόχος αφορούσε το αύριο της επιχειρηματικότητας, μέσα από την δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Με βάση του την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Προς την κατεύθυνση αυτή, προχωράμε στην αξιοποίηση/αναβίωση της σχολής του Δημοκρίτου.

Όλα αυτά συντελέστηκαν σε μια χρονική περίοδο πρωτόγνωρη και απίστευτα απαιτητική. Μια περίοδο όπου το χρέος όλων εσάς, των Μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου είχε πολλαπλασιαστεί. Στην πράξη είχε γίνει ένα στοίχημα όλων. Στοίχημα για προσφορά στον κάθε επαγγελματία. Όλοι ήσασταν εκεί. Όλοι εργαστήκατε από το πόστο σας, δυναμικά. Πίσω από ένα τηλέφωνο, πίσω από έναν υπολογιστή. Συμμετέχοντας σχεδόν καθημερινά σε πολλαπλές συνεδριάσεις. Αναφέρω επιγραμματικά συνεδριάσεις όπως, της Διοικητικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΚΕΕΕ, του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδας, της ΑΝΔΙΑ. Σε πολύωρες συζητήσεις επίσης, όπως με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υπουργείων, των Επιμελητηρίων και βέβαια όλων των Φορέων στους οποίους το Επιμελητήριο μας συμμετέχει με εκπροσώπους του.

Για αυτό το σπουδαίο και επίπονο έργο σας νιώθω την ανάγκη, δημόσια να σας ευχαριστήσω, ξεχωριστά τον κάθε έναν για το ιδιαίτερο έργο του. Να ευχαριστήσω :

Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τους κυρίους.

Μώρο Νικόλαο – Ανδρέα / Α΄ Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο του Φορέα στην ΑΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, από την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής. Κυρίως, για τις πρωτοβουλίες στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω εργαλείων της Περιφέρειας και της ΑΝΔΙΑ. Για την συμβολή του στο σχεδιασμό για την «Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας».

Σταθόπουλο Ιωάννη / Β΄ Αντιπρόεδρο. Κυρίως, για την καταλυτική συμβολή του στην επιτυχή και ισορροπημένη διοικητική λειτουργία του θεσμού, στην κατάρτιση και σχεδιασμό πρωτοβουλιών και στόχων του Φορέα, αποτελώντας όπως πάντοτε εγγυητή της σταθερότητας και των υγειών συνεργασιών.

Μαραγκό Ιωάννη / Γενικό Γραμματέα. Κυρίως, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, την άψογη τήρηση των πρακτικών της ΔΕ και του ΔΣ, για τον επιτυχή συντονισμό δράσεων αλλά και για την εξαιρετική διεκπεραίωση έργου, σε όσες Επιτροπές συμμετείχε προωθώντας την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Κουτσαύτη Σπυρίδων / Οικονομικό Επόπτη. Κυρίως, για την υποδειγματική διαχείριση των πόρων του Φορέα και την υψηλή ανταποδοτικότητα των δαπανών για τα Μέλη. Επίσης για την καίρια συμβολή του στον εξωραϊσμό του Δημοκρίτου.

Βαρελά Βασίλειο / Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Κυρίως, για την επαρκέστατη διεκπεραίωση των υποθέσεων ΓΕΜΗ, για την καίρια συμμετοχή του στην κατάρτιση προτάσεων στήριξης των επαγγελματιών, για την υλοποίηση διαδικτυακών ημερίδων με σκοπό την έγκυρη πληροφόρηση αυτών σε θέματα φοροτεχνικού προσανατολισμού. Για την εποικοδομητική συμμετοχή του στις καθ΄ ύλην αρμόδιες Επιτροπές που συστάθηκαν από την Π.Ε. Εύβοιας, για την καταγραφή των καταστροφών ανά κτίριο και επιχείρηση, από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Αυγούστου. Επίσης για την κατάθεση στοχευμένων προτάσεων με σκοπό την κατά το δυνατόν γρηγορότερη, ορθότερη, δικαιότερη αξιολόγηση ζημίων και καταβολή αποζημιώσεων.

Παύλου Χρήστο / Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Κυρίως, για την καίρια συμβολή στην διάχυση των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά και για την σημαντικότατη συμβολή του στην κατάρτιση και σχεδιασμό πρωτοβουλιών και στόχων του Φορέα.

Επίσης για το επιπλέον και εξειδικευμένο έργο τους :

Την πρώην Πρόεδρο κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη. Κυρίως, για το επίπεδο λειτουργείας του θεσμού και για την παράδοση μιας Υπηρεσίας υψηλού επιπέδου. Για την ανάπτυξη πολλαπλών πρωτοβουλιών στήριξης των επιχειρήσεων και τουριστικής προβολής του τόπου. Για την ανάπτυξη αναπτυξιακών δράσεων και την προώθηση αιτημάτων της επιχειρηματικότητας της Εύβοιας, μέσω της ΚΕΕΕ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδας. Για την εποικοδομητική συμμετοχή της στις καθ΄ ύλην αρμόδιες Επιτροπές που συστάθηκαν από την Π.Ε. Εύβοιας, για την καταγραφή των καταστροφών ανά κτίριο και επιχείρηση, από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Αυγούστου.

Τον κ. Κούκουζα Ευάγγελο, Προέδρο του Τουριστικού Τμήματος. Κυρίως, για το σημαντικό έργο της Αναπτυξιακής Ευβοίας, στην οποία εκτελεί τα καθήκοντα Προέδρου αλλά και για την σημαντική συμμετοχή του στο έργο την ΑΝΔΙΑ. Την ίδια ώρα για την αμέριστη στήριξη του στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των στόχων της διοίκησης.

Τον κ. Νταβαρία Αντώνιο, Προέδρο του Τμήματος Υπηρεσιών. Κυρίως, για την προσφορά του στην ΑΝΔΙΑ, την περίοδο που συμμετείχε ως Διευθύνων Σύμβουλος και την σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε. Παράλληλα για την προώθηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων του Νομού μας. Για την καταλυτική τεχνοκρατικά συμμετοχή του στην κατάρτιση και κατάθεση προτάσεων στήριξης των επαγγελματιών στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την συμμετοχή του στην υλοποίηση διαδικτυακών ημερίδων του Φορέα, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αυτών σε θέματα συνεχή πληροφόρηση αυτών σε θέματα φορολογικού, ασφαλιστικού και εργασιακού ενδιαφέροντος.

Τον κ. Βαρελά Δημήτριο, Προέδρο του Τμήματος Μεταποίησης. Κυρίως, για την εποικοδομητική συμμετοχή του στις καθ΄ ύλην αρμόδιες Επιτροπές που συστάθηκαν από την Π.Ε. Εύβοιας, για την καταγραφή των καταστροφών ανά κτίριο και επιχείρηση, από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Αυγούστου. Επίσης για την κατάθεση στοχευμένων προτάσεων με σκοπό την κατά το δυνατόν γρηγορότερη, ορθότερη, δικαιότερη αξιολόγηση ζημίων και καταβολή αποζημιώσεων. Τέλος για κάτι πολύ σημαντικό. Την προώθηση των θέσεων μας και των συμφερόντων των επιχειρήσεων μας στους Διεθνείς Οργανισμούς που παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και στρατηγική στις διεθνείς επενδύσεις.

Τον κ. Γεωργουλόπουλο Θεοδόση, Προέδρο του Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας. Κυρίως, για την αμέριστη συνδρομή του στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων του Φορέα αλλά και στις πρωτοβουλίες τουριστικής προβολής της Εύβοιας. Παράλληλα για το υποδειγματικό – τηρουμένων των οικονομικών δυνατοτήτων – έργο του Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Την κα Μπουραντά Παρασκευή, Εκπρόσωπο της ΔΕ σε θέματα τουρισμού. Κυρίως, για τις συνεχείς και συντονισμένα εστιασμένες, πρωτοβουλίες του Φορέα για την τουριστική προβολή της Εύβοιας και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της. Επίσης για την διαρκή και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή της σε οποιαδήποτε σύσκεψη αφορά τον Τουριστικό Τομέα στην οποία καλείται το Επιμελητήριο. Τέλος για τις προσπάθειες που καταβάλει για την προώθηση του ευβοϊκού τουρισμού και των υπηρεσιών του σε ΜΜΕ.

Τον κ. Φωκίτη Νικόλαο. Κυρίως, για την συνέπεια και την καθοριστική συμβολή του στην διεκπεραίωση πρωτοβουλιών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ευρύτερης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Ειδικότερα δε, για τις ενέργειες του ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στην Επιτροπή της Περιφέρειας, για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε πλημμυροπαθείς της περιοχής Αλιβερίου από τις πλημμύρες του Απριλίου 2020.

Την κα Κόλια – Βότση Σοφία, Προέδρο του Εμπορικού Τμήματος. Κυρίως, για τις επιτυχείς ενέργειες της για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Επίσης για την αποδοτική εκπροσώπηση της Ευβοϊκής γυναικείας επιχειρηματικότητας στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών.

Τον κ. Βελισσαρίου Αναστάσιο. Κυρίως, για την δυναμική στήριξη προβολή και προώθηση των Επιχειρήσεων του Πρωτογενούς Τομέα και των προϊόντων τους, πρωτίστως μέσα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας στην οποία επιτελεί χρέη Προέδρου.

Την κα Καραμπέτσου Δέσποινα. Κυρίως, για τις προσπάθειες και το έργο που καταβάλει μέσω της συμμετοχής της και της εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου, στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), για την προώθηση και επίλυση των αυξημένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας. Περαιτέρω δε, για την επι συνόλου επιχειρηματική ανασυγκρότηση του Νησιωτικού Χώρου και την στήριξη της εξωστρέφειας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Επίσης για την διαρκή δράση της με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και την προώθηση των αιτημάτων τους.

Τον κ. Αλεξανδρή Ευάγγελο. Κυρίως, για την καταλυτική συνδρομή του και συμμετοχή του, στην άμεση υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών δράσεων του Φορέα προς τα μέλη, στην περιοχή της Καρύστου αλλά και των απομονωμένων περιοχών της. Για τις συνεχείς ενέργειες που καταβάλει με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση των τοπικών της προϊόντων. Επίσης για την όλη δραστηριότητα του που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος και την γενικότερη πρόοδο της περιοχής, μέσα και από την συμμετοχή του στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Χαλκιδέων όπου εκπροσωπεί το Φορέα μας.

Τον κ. Κατσίκα Δημήτριο. Κυρίως, για τις προσπάθειες και το έργο που καταβάλει μέσω της συμμετοχής του και της εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου, στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ), με σκοπό την επίτευξη στόχων που αφορούν στον ευαίσθητο κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών.

Τον κ. Παπαθανασίου Ιωάννη. Κυρίως, για την συνεπέστατη και σημαντικά εποικοδομητική εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου στην ΓΣΒΕΕ, καθώς και την συνεπή προώθηση των αιτημάτων και των προτάσεων του κλάδου των αρτοποιών.

Την κα Σιαράπη Γεωργία. Κυρίως, για συνεπή στήριξη της στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των στόχων της διοίκησης. Παράλληλα, για την εργασία της και τις προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της γυναίκειας επιχειρηματικότητας και την αποδοτικότερη υλοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο Νομό μας.

Τέλος να ευχαριστήσω την Υπηρεσία στο πρόσωπο της Διευθύντριας, κας Αρτεμησίας Χαρίτου, για την κατάθεση αμέριστης υποστήριξης και εργατικότητας για την υλοποίηση των στόχων της διοίκησης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ισσες,

Μπροστά μας έχουμε το 2021. Πρέπει να κινηθούμε, να εργαστούμε όσο ποτέ, σαν Πολιτεία, σαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, για την ανασυγκρότηση της χώρας πάνω σε μια σύγχρονη, στέρεα και ισχυρή βάση. Εμείς σαν Επιμελητήριο θα εργαστούμε καθημερινά, συλλογικά, υπεύθυνα και σκληρά, ώστε να ευοδωθούν οι καλύτερες συνθήκες δημιουργίας αυτού του στόχου, αυτού του περιβάλλοντος”.

28 Ιανουαρίου, 2021|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο