Χώρα προέλευσης στα επεξεργασμένα τρόφιμα

Υπέρ της επέκτασης αναγραφής της χώρας προέλευσης, πέρα από το νωπό βοδινό που ισχύει σήμερα, και στα επεξεργασμένα τρόφιμα ψήφισε χθες η ολομέλεια της Ευρωβουλής, η οποία κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το ψήφισμα της Ευρωβουλής, που εγκρίθηκε χθες (με 460 ψήφους υπέρ, 204 κατά και 33 αποχές), καλείται η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων καταναλωτών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στον απόηχο του σκανδάλου για το κρέας αλόγου και άλλων περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν στο κείμενο που υιοθέτησαν την ανησυχία τους για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της απάτης στον τομέα των τροφίμων στην ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στη λειτουργία της αλυσίδας τροφίμων και στη σταθερότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων.

Η Ευρωβουλή επικαλείται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013, η οποία αναγνωρίζει ότι περισσότεροι από το 90% των καταναλωτών που συμμετείχαν στις έρευνες θεωρούν σημαντικό να επισημαίνεται η προέλευση του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα και σημειώνει ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι όσον αφορά τον αντίκτυπο στις τιμές, τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήγαγε μια γαλλική οργάνωση καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά από τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με το κόστος που απαιτείται για την καθιέρωση επισήμανσης του τόπου καταγωγής.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα, προκειμένου να δοθεί μια σαφέστερη εικόνα του πιθανού αντικτύπου στις τιμές, με την προϋπόθεση ότι η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με οργανώσεις καταναλωτών και δεν θα καθυστερήσει τις νομοθετικές προτάσεις.

Ενα 30%-50%, ανάλογα με το κράτος μέλος, του συνολικού όγκου κρέατος σφαγίων υφίσταται επεξεργασία και μεταποιείται σε συστατικά κρέατος για τρόφιμα, κυρίως σε κιμά, παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας (λαζάνια κ.λπ.).

Μοιράσου αυτό το άρθρο