Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα 34100

info@eviachamber.gr

Τηλ: 222108645222210228852221023510

Εσωτερικά Τηλέφωνα & Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Διοικητικές Υπηρεσίες Email Εσωτερικό
Διοικητική Προϊσταμένη
Χαρίτου Αρτεμησία
charitou@eviachamber.gr 5
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Μουτουσίδης Χρήστος
admin@eviachamber.gr 3
Προϊσταμένη ΓΕΜΗ
Λιόντα Άννα
lionta@eviachamber.gr 1
Νομικός ΓΕΜΗ
Κουκά Αντιγόνη
nomikos@eviachamber.gr
Προϊστάμενος Μητρώου
Μακρής Παναγιώτης
panmakris@eviachamber.gr 1
Σύμβουλος Προγραμμάτων
Ανάγνος Νικόλαος
anagnos@eviachamber.gr 7
Γραφείο Τύπου – Γραφείο Προέδρου
Μακρής Κωνσταντίνος
k_makris@eviachamber.gr 4
Μητρώο
Γουναρόπουλος Μπάμπης
info@eviachamber.gr 2
Μητρώο
Μανώλη Μαίρη
marym@eviachamber.gr 2
Μητρώο
Μιναχείλη Ειρήνη
epimistiaia@gmail.com
Εξαγωγικό Μητρώο – Ειδικά Μητρώα
Σάκκα Καίτη
kaitisakka@eviachamber.gr 6
ΣΑΜΕΕ – Τηλεφωνικό Κέντρο
Κάντα Κωνσταντίνα
kanta@eviachamber.gr 6