Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης.

Στηρίζονται οι μικρές Επιχειρήσεις.

Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης.Επιδοτείται το σύνολο του επιτοκίου για τρία χρόνια.

Πολύ σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος.

Στην επιδότηση του επιτοκίου και για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης προχωρά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Φώλιας.

Η επιδότηση θα αφορά το σύνολο του επιτοκίου για τα τρία πρώτα χρόνια και όπως επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης «οι νέες δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων που είναι και το μεγάλο ζητούμενο της σημερινής δύσκολης διεθνούς συγκυρίας».

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και αυτό μέσω των τραπεζών. Η εφαρμογή του προγράμματος υπολογίζεται περί τα τέλη του έτους και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) που υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και θα συμπεριληφθούν σε σχετικό οδηγό που ετοιμάζεται έχουν ως εξής:

• Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% δανείων ύψους μέχρι 350.000 ευρώ.
• Για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν θα εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ η τράπεζα δεν θα ζητάει περαιτέρω εξασφαλίσεις από τους επιχειρηματίες.
• Η προμήθεια που θα εισπράττει το ΤΕΜΠΜΕ θα είναι 1% επί της εγγύησης εφάπαξ.
• Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τρία χρόνια.
• Το επιτόκιο των δανείων θα είναι Euribor μηνός +21 μονάδες.
• Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου αυτού για τρία χρόνια. Δηλαδή το δάνειο στο διάστημα αυτό θα είναι άτοκο.
• Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας την προηγούμενη τριετία.
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να είναι κερδοφόρες (προ αποσβέσεων) τα τελευταία τρία χρόνια.
• Το νέο πρόγραμμα αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις δανείων για κεφάλαια κίνησης εφόσον αρθούν οι προσημειώσεις για το ύψος του ποσού που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.
• Τέλος το Ταμείο παραιτείται από την ένσταση δίζησης που σημαίνει ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής του χρέους η τράπεζα δεν θα στρέφεται κατά του οφειλέτη για κατασχέσεις πλειστηριασμούς κ.λπ. αλλά θα απευθύνεται άμεσα στο ΤΕΜΠΜΕ.

*Το Νέο αυτό πρόγραμμα ξεκινά πολύ σύντομα. Αυτή τη περίοδο φτιάχνεται ο οδηγός με τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από το Επιμελητήριο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μοιράσου αυτό το άρθρο