Δάνεια με εγγύηση 70% του Ελληνικού Δημοσίου.

Έως και το 70% των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας καλύπτεται στο εξής με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είτε αυτά αφορούν κεφάλαιο κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο αλληλόχρεος λογαριασμός κ.λ.π.) είτε πίστωση για επενδυτικούς σκοπούς. Η εγγύηση παρέχεται για δανειακές συμβάσεις που θα γίνουν μέχρι 31.12.2010.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου η οποία και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. 1396/Β/14.709 ΦΕΚ.

Η εγγύηση έχει διάρκεια τεσσάρων ετών που μπορεί όμως να παραταθεί αυτόματα για ένα ακόμη έτος ενώ εκτιμάται ότι το σύνολο των καλύψεων μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις αφορούν τις επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1.7.2008.

Στις 23.7.09 εκδόθηκε και η υπ αρ. 2/54979/0025 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία διευκρινίζει ορισμένες λεπτομέρειες.

 

4 Αυγούστου, 2009|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο