Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στα πλαίσια του προγράμματος πρ

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδοχου για την Υλοποίηση και Συντονισμό Δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Προώθησης Οίνου σε Τρίτες Χώρες(ΗΠΑΚΙΝΑ & ΕΛΒΕΤΙΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα κάτωθι:

Μοιράσου αυτό το άρθρο