Διαβούλευση: “Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ;”.

Διαβούλευση: Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ; – Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

 

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο κάντε κλίκ στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm#h2-3

Μοιράσου αυτό το άρθρο