Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2023 και βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα διαδικασία δωρεάν διάθεσης ψηφιακών υπογραφών σε φυσικά πρόσωπα, εκπροσώπους κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δωρεάν διάθεση Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών στις επιχειρήσεις αποτελεί την αναγκαία «γέφυρα», προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο τομέα, αλλά και για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή τα οποία πρέπει να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι της κεφαλαιουχικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Μία επιχείρηση δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

  • Εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ
  • Η νομική τους μορφή είναι Α.Ε, ΕΠΕ και ΙΚΕ

Μέσω της υπηρεσίας https://services.businessportal.gr/

Οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τους δικαιούχους για έκδοση ψηφιακής υπογραφής και θα δημιουργούν την αίτηση έκδοσης. Μέσα από τον ίδιο σύνδεσμο η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες:

  • Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
  • Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
  • Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
  • Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
  • Οδηγίες Χρήσης

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην διαδικασία οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα υποστήριξης (https://sign-register.businessportal.gov.gr/faq).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει θέσει σε λειτουργία εξειδικευμένο call-center εξυπηρέτησης των δικαιούχων (helpdesk) με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα (πλην Κυριακών και αργιών). Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος εξυπηρέτησης στον αριθμό κλήσης: 2102201960.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Υποστήριξης Διαδικασίας Αιτήσεων για τη Λήψη Ψηφιακών Υπογραφών.