Δράση 4.2.2 «Μεταπίηση, Εμπορία & Ανάπτυξη Γεωργικών προϊόντων»

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη Δράση 4.2.2. «Μεταποίηση , εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν ) του ΠΑΑ 2014-202». Ενισχύονται κλάδοι όπως : Επεξεργασία καπνού, Ζυθοποιία , πυρηνελαιουργεία, παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.α. με ποσοστό έως 50%. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 13η Ιουλίου 2017 και λήγει την 12η Οκτωβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο : www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr και να αποστείλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση me22u174@minagric.gr .Για ζητήματα που αφορούν τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsergoulas@mou.gr

Μοιράσου αυτό το άρθρο