Εμπόριο : 60 ημέρες διαβούλευσης για τη νέα συλλογική

Συμφωνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης για το εμπόριο υπέγραψαν οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων του κλάδου.Η συμφωνία προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου αλλά έως τότε οι μισθοί θα παραμείνουν αμετάβλητοι δηλαδή αποφεύγεται η μείωση που θα προέκυπτε με τη λήξη της μετενέργειας.Στην «Κοινή Συμφωνία – Πρωτόκολλο Διαπραγμάτευσης» που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ – ΟΙΥΕ) προβλέπεται επίσης ότι η νέα κλαδική σύμβαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2013.Το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι πρόεδροι της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μ. Στεκουλέα λαμβάνοντας υπόψη όπως επισημαίνεται στο κείμενο «τη βούληση συνέχισης του διαλόγου και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων λόγω της κρισιμότητας των υπό διαπραγμάτευση ζητημάτων και της μη επίτευξης προς το σκοπό αυτό αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων αλλά και την ανάγκη προστασίας τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων του εμπορίου».Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης δηλώνει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή «έστω και μετά το χρόνο λήξης της παλαιάς σύμβασης και έναρξης των όρων της μετενέργειας».Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ έχει προτείνει το σχεδιασμό μίας νέας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης «σε λευκό χαρτί» για το εμπόριο. Κύριο σκεπτικό του Β. Κορκίδη είναι να ξεκινήσει ο βασικός μισθός από τα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους.Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2013 έληξε η εκ του νόμου τρίμηνη περίοδος υποχρεωτικής παράτασης της από 26/7/12 ετήσιας κλαδικής σύμβασης του εμπορίου. Από 1ης Νοεμβρίου λοιπόν και σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 6/2012) για τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις ισχύουν πλέον τα εξής:1. Οι σχέσεις εργασίας των ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων μετατρέπονται σε ατομικές συμβάσεις. Από τους κανονιστικούς όρους της λήξασας σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν ως όροι ατομικής σύμβασης πλέον οι εξής:- Ο βασικός μισθός της κλαδικής σύμβασης.- Το επίδομα ωρίμανσης («πολυετίες») το οποίο υπενθυμίζεται ότι υπολογίζεται όπως έχει «παγώσει» στις 14-2-2012.- Το επίδομα τέκνων.- Το επίδομα σπουδών.- Το επίδομα επικινδύνου εργασίας για όποια ειδικότητα προβλέπεται.Ολοι οι λοιποί όροι της λήξασας συλλογικής σύμβασης παύουν να ισχύουν και η σχετική προσαρμογή στα παραπάνω νέα μισθολογικά επίπεδα γίνεται με διευθυντικό δικαίωμα και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.Περαιτέρω ωστόσο μείωση από τα παραπάνω από το νόμο καθοριζόμενα και μέχρι το επίπεδο του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ πρέπει -ως αναπροσαρμογή ατομικής πλέον σύμβασης εργασίας- να έχει τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.2. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους νεοπροσλαμβανόμενους οι οποίοι μπορούν να προσλαμβάνονται με τα κατώτατα όρια μισθών που ξεκινούν (ανάλογα με τις ωριμάνσεις) από τα 586 ευρώ ή τα 511 ευρώ για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ02/11/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο