Εμπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ενημερώνει τα μέλη του ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που επιλέγουν την εξόφληση εισφορών τους με πάγια εντολή προς Τραπεζικό Ίδρυμα ή μέσω διαδικτύου ότι ως ημερομηνία πληρωμής αναγνωρίζεται η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού και όχι η ημερομηνία συναλλαγής.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να πληροφορηθούν από την Τράπεζα επιλογής τους για τα χρονικά όρια εντός της ημέρας που μπορούν να πιστώνουν τους λογαριασμούς τους προς εξόφληση πάγιας εντολής ή να κάνουν πληρωμές με αυθημερόν χρέωση του λογαριασμού.

Μοιράσου αυτό το άρθρο