ΕΦΚΑ: Πότε επιστρέφονται οι εισφορές επαγγελματιών

ΕΦΚΑ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές των μη μισθωτών από την 1/1/2017 και μετά συμψηφίζονται μέσω της διαδικασίας της

ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι

χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. Σε νέα εγκύκλιό του, που παρέχει οδηγίες για το θέμα αυτό, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι σε

περίπτωση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών, αυτό το υπόλοιπο μπορεί να παραμείνει στον

λογαριασμό του ασφαλισμένου προκειμένου να συμψηφισθεί με εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από

τον ασφαλισμένο μέσα σε ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Μοιράσου αυτό το άρθρο